kurs

Utnyttar du krafta i eigne digitale kanalar?

Dei fleste bedrifter i dag er til stades i sosiale medium som Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat og TikTok. Men er det nok å berre delta? 

Svaret er at dei færraste utnyttar potensialet som ligg i eigne digitale kanalar fullt ut. Det var dette med tidsklemma då. Kanskje er det Arne eller Kari som har fått ansvaret for å halde bedrifta oppdatert på SoMe, sidan dei likevel sitt med data-en heile dagen. Så dei kan ta det innimellom administrative oppgåver, rekneskap, HMS og alt anna. Det ender ofte med eit kakebilete kvar gang nokon har bursdag, eller at ein hiv ut ein og anna post om at ein har eit godt tilbod.

 

Legg ein plan, produser godt digitalt innhald – og bruk annonsering

– Dei fleste kjenner seg nok igjen i dette: Ein klarar å halde seg i gang ei tid på sosiale medium om ein behandlar det som noko ein er pålagt, men så raknar det igjen, smiler Nina Madsen, innhaldsprodusent i Vookal.– Som med alt anna i næringsverksemd, så må ein prioritere dette. Det inneber at ein har ein plan, at ein legg ut regelmessig og at innhaldet er godt. Vi styrer per i dag SoMe for ei rekke kundar, der vi produserer innhald, legg ut, føl opp, seier Nina og gir eit godt råd.– Mange tenker at det er godt nok å berre legge ut ein post, og så er ein ferdig. Men skal du ha god distribusjon av innhaldet ditt på SoMe i dag, så er det viktig å også annonsere. Vi kan hjelpe deg med dette også, seier ho.,

 

Bruk ordet si makt til din fordel

Alle bedrifter har si kjerneverksemd, og områder dei er særs gode på. Og kundane dine kjenner jo godt til dette? Men er du sikker på at di bedrift sine gode historier blir fortalt?

Eit anna verktøy, som dei færraste verkeleg utnytter, er bloggfunksjon på nettsida si. Sosiale medium er eit flott reiskap for å få folk inn på nettsida di, men du treng også spennande, informativt innhald når dei først er komme dit.

– I Vookal har vi lang erfaring med å produsere tekst for kundane våre, anten det er tekstar til nettsider, sosiale medium, reklamekampanjar og ikkje minst innhald i form av artiklar. Innhaldsartiklar som fortel gode historier, deler gode kundeoppleveringar og leverer god informasjon om produkt og tenester er ein kraftfull måte å nå ut til kundane på, seier tekstforfattar Roy Sunde.

 

Får du Google til å jobbe for deg?

– Berre google det.
Ei frase som er dagleg tale for dei fleste av oss. Anten du sel noko, eller ynskjer merksemd mot ditt tema, så er det avgjerdane at målgruppa di finn deg på ein enkel måte. Og korleis finn dei deg? Jo dei søkjer på nett, og statistikken fortel oss at det i Google sine system at ditt bodskap må være synleg. Visste du at berre 3% går vidare til side 2 når dei søkjer? Det er her SEO, eller Søkemotoroptimalisering, kjem inn. Det hjelp ikkje alltid at innhaldet er gulle godt; hamnar du på side 8 når nokon søkjer etter ditt produkt eller teneste, så vil i praksis ingen sjå det. Difor satsar vi tungt på å hjelpe våre kundar å «ranke» høgare, og aller helst heilt på topp. Det er slik ein når fram til målgruppa med relevant og nyttig informasjon. Vil du ranke høgare på Google? Ta kontakt med oss!