I dag lanserer vi den digitale Førdepatrioten, som er eit kjekt samarbeid mellom VOOKAL og Førde Fotball. Førde Stadion er den fysiske heimen til Førde Fotball, der vi kjempar om poeng. Fordepatrioten.no blir den digitale arenaen, der vi skal kjempe om Førde-hjarter, spreie entusias

Alle gode ting er tre: I 2001 starta reklamebyrået Inform Media i Førde. 21 år, eit namneskifte og to fusjonar seinare lev selskapet vidare, no under namnet Vookal. Årsaka til namneskiftet er enkel: I ei verd der alt endrar seg raskt, må også bedrifter henge med. – Berre tre av